Päivä Farmilla

Päivä Farmilla – ikäihmisten maatilapäivätoiminnan asiakaskonseptien kehittäminen osaksi vanhuspalveluita

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter toteuttaa Euroopan maatalousrahaston rahoittaman hankkeen, jossa jatketaan ikääntyvien maatilapäivätoimintamallin jatkokehitystä. Hankkeessa kehitetään ja lisätään eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä tuotteistetaan kunnista nousevien tarpeiden pohjalta eri asiakaskonsepteja osaksi jo kehitettyä maatilapäivätoimintamallia. Asiakaskonsepteja testataan ja arvioidaan yhteistyömaatiloilla usean kunnan alueella Keski-Suomessa.

Maatilapäivätoiminnalla voidaan ennaltaehkäistä erilaisten toiminnanvajausten syntymistä ja näin edistää ikääntyvien henkilöiden hyvinvointia, mahdollisuutta asua kotonaan, liikkua elinpiirissään haluamallaan tavalla sekä osallistua sosiaaliseen ja mielekkääseen toimintaan. Uusien asiakaskonseptien kautta palvelua voidaan kohdentaa erilaisille ikääntyvien asiakasryhmille. Tällöin turvataan palveluiden laatu ja vastataan paremmin kunnista ja ikääntyvistä nouseviin tarpeisiin. Yhteistyön kehittäminen eri toimijoiden kesken monipuolistaa maatilapäivätoimintaa ja lisää sen juurtumista. Se voi myös tuoda uusia mahdollisuuksia ja kaivattuja toimintamuotoja sidosryhmille kuten järjestöille ja niissä työskenteleville vapaaehtoisille.

Lisäksi maatilapäivätoiminnan juurruttaminen edistää maatilayrittäjien mahdollisuuksia kehittää toiminnasta kannattavaa ja pysyvää ympärivuotista liiketoimintaa.

Hankkeen lopputuotoksena kehitetyistä asiakaskonsepteista tehdään lisäosa ”Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta” -oppaaseen. Hanke toteutetaan ajalla 1.9.2018-28.2.2020.

Seuraa hanketta: https://paivafarmilla.wordpress.com/ ja Facebook.

 

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Taina Poranen-Clark
projektikoordinaattori
puh. 044 97 92 381
taina.poranen-clark(at)gerocenter.fi

Laura Kymäläinen
projektityöntekijä
puh. 044 79 93 986
laura.kymalainen(at)gerocenter.fi

Salla Partala
projektityöntekijä
puh. 044 79 11 026
salla.partala(at)gerocenter.fi

lippu-ja-lause-suomi-pieni          maaseutu2020-oranssi-pieni