Julkaisut 2010

Alkuperäisartikkelit kansainvälisissä julkaisuissa

Era P, Sainio P, Koskinen S, Ollgren J, Härkänen T, Aromaa A. Psychomotor speed in a random sample of 7 979 subjects aged 30 years and over. Aging Clin Exp Res (hyväksytty julkaistavaksi).

Kronholm E, Sallinen M, Suutama T, Sulkava R, Era P, Partonen T. 2009. Self-reported sleep duration and cognitive functioning in the general population. J Sleep Res, 18(4), 436-46.

Kronholm E, Sallinen M, Suutama T, Sulkava R, Era P, Partonen T. Psychomotor slowness is associated with self-reported sleep duration among the general population. J Sleep Res, hyväksytty julkaistavaksi.

Niemelä K, Väänänen I, Leinonen R, Laukkanen P. Benefits of home-based rocking chair exercise for physical performance in community-dwelling elderly women: a randomized controlled trial. A pilot study. Aging Clin Exp Res. published ahead of print 27.08.2010 DOI: 10.3275/7230.

Rantakokko M, Iwarsson S, Hirvensalo M, Leinonen R, Heikkinen E, Rantanen T. 2010. Unmet physical activity need in old age. J Am Geriatr Soc 58(4), 707-712.

Rantakokko M, Iwarsson S, Kauppinen M, Leinonen R, Heikkinen E, Rantanen T. Quality of life and barriers in the urban outdoor environment. J Am Geriatr Soc (hyväksytty julkaistavaksi).

Rantakokko M, Iwarsson S, Mänty M, Leinonen R, Rantanen T. Perceived barriers to mobility in the outdoor environment and development of walking difficulties in older people. Age & Ageing (hyväksytty julkaistavaksi)

Sakari R, Era P, Rantanen T, Leskinen E, Laukkanen P, Heikkinen E. 2010. Mobility performance and its sensory, psychomotor and musculoskeletal determinants from age 75 to age 80. Aging Clin Exp Res 22, 47-53.

Stenholm S, Kronholm E, Sainio P, Borodulin K, Era P, Fogelholm M, Partonen T, Porkka-Heiskanen, T, Koskinen S. Sleep-related factors and mobility limitation in older men and women. J Gerontol Series A Biol Med Sci (hyväksytty julkaistavaksi).

von Bonsdorff MB, Rantanen T. Benefits of formal voluntary work among older people – A review. Aging Clin Exp Res, published ahead of print 16.07.2010 DOI:10.3275/7200.

Alkuperäisartikkelit kotimaisissa julkaisuissa

Rosqvist E, Jeglinsky I. 2010. CP-aikuisten toimintakyvyn ongelmat ja fysioterapian vaikuttavuus. Fysioterapia 5, 32 – 35.

Muut julkaisut

Era P, Leinonen R. 2010. Promising start for the new research and development center GeroCenter. GeroNord, 19(1). http://t2.ntools.no/inc/img/GeroNord1_10.pdf

Heinonen M. 2010. Ikääntyneitä aivohalvaukseen sairastuneita etsitään kuntoutukseen. Fysioterapia 2, 17.

Rosqvist E, Harri-Lehtonen O, Airaksinen T. Ikääntymisen mukanaan tuomat haasteet CP-vammaisen aikuisen toimintakyvylle ja CP-vammaisiin aikuisiin kohdistuneet fysio- ja toimintaterapeuttiset interventiotutkimukset. Teema. Suomen CP-terapiayhdistyksen vuosijulkaisu 2010. (saatavana sähköisessä muodossa osoitteessa: www.suomencpterapiayhdistys.fi/)

Rosqvist E. CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi ja ikääntyminen -katsaus kansainvälisiin tutkimuksiin. CP-lehti 4/2010: 26-30.