Julkaisut 2009

Alkuperäisartikkelit kansainvälisissä julkaisuissa

von Bonsdorff M, Leinonen R, Kujala U, Heikkinen E, Törmäkangas T, Hirvensalo M, Rasinaho M, Karhula S, Mänty M, Rantanen T. 2009. Effect of physical activity counseling on home care use in older people. J Am Geriatr Soc 57, 571–573.

von Bonsdorff MB, Rantanen T, Leinonen R, Kujala UM, Törmäkangas T, Mänty M, Heik-kinen E. 2009. Physical activity history and end-of-life hospital and long-term care. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 64A, 778-784

Mänty M, Heinonen A, Leinonen R, Törmäkangas T, Hirvensalo M, Kallinen M, Sakari-Rantala R, Bonsdorff M, Heikkinen E, Rantanen T. 2009. Long-term effect of Physical Activity Counseling on the Development of Mobility Limitation Among Older People: A Randomized Controlled Study. J Gerontol A Biol Sci Med Sci 64A, 83-89.

Portegijs E, Rantanen T, Kallinen M, Heinonen A, Alen M, Kiviranta I, Sipilä S. 2009. De-terminants of asymmetrical strength deficit in the lower limbs after hip fracture. J Bone Joint Sur 91, 1720-1728.

Rantakokko M, Iwarsson S, Mänty M, Törmäkangas T, Leinonen R, Heikkinen E, Rantanen T. 2009. Fear of moving outdoors and development of outdoor walking difficulty in older people. J Am Geriatr Soc 57(4), 634–640.

Rosqvist E, Heikkinen, E, Lyyra T-M, Hirvensalo M, Kallinen M, Leinonen R, Rasinaho M, Pakkala I, Rantanen T. 2009. Factors affecting the increased risk of physical inactivity among older people with depressive symptoms. Scand J Med Sci Sports 19, 398 – 405.

Sallinen J, Leinonen R, Hirvensalo M, Lyyra T-M, Heikkinen E, Rantanen T. 2009. Perceived constraints on physical exercise among obese and non-obese older people. Prev Med 49, 506-510.

Alkuperäisartikkelit kotimaisissa julkaisuissa

Leinonen R, Niemelä K, Jokinen S, Kangas I, Laukkanen P. 2009. Kotikuntoutumisavustajan tuki parantaa iäkkäiden henkilöidenelämänlaatua. Duodecim 125, 1557-1565.

Rosqvist E, Aukee P, Kallinen M. 2009. Lantiopohjalihasten omatoiminen harjoittelu: Käypä hoito -harjoitteluohjelman toteutettavuus virtsankarkailun hoidossa iäkkäillä naisilla. Fysioterapia 2009 / 5 35–40.

Rosqvist E, Harri-Lehtonen O, Airaksinen T, Ylinen A, Kallinen M. 2009. CP-vammaisen toimintakyky heikkenee jo nuorena aikuisena. Suomen Lääkärilehti 64, 4147–4150.

Kirjat

Rosqvist E (toim.) 2009. CP-vammaisen aikuisen hyvinvointi, toimintakyky ja ikääntyminen -kirjallisuuskatsaus. Invalidiliiton julkaisuja R.24. http://www.invalidiliitto.fi/attachments/cp-projekti/il_cpprojekti_kirjallisuuskatsaus.pdf

Muut julkaisut

Hirvensalo M, Sakari R, Leinonen R, Kallinen M, Lintunen T, Rantanen T. 2009. Factors Underlying the Association Between Depressed Mood and Mobility Limitation in Cus-tomer-Oriented Counseling Study for Physical Activity in Older People. ICSSPE Bulle-tin 2009, 56. Epub 2009 May.