Julkaisut 2008

Alkuperäisartikkelit kansainvälisissä julkaisuissa

von Bonsdorff M, Leinonen R, Kujala U, Heikkinen E, Törmäkangas T, Hirvensalo M, Rasinaho M, Karhula S, Mänty M, Rantanen T. 2008. Effect of Physical Activity Counseling on Disability among Older People: 2-year RCT. J Am Geriatr Soc 56, 2188–2194.

Pakkala I, Read S, Leinonen R, Hirvensalo M, Lintunen T, Rantanen T. 2008. The effects of physical activity counseling on mood among 75- to 81-year-old people: A randomized controlled trial. Prev Med 46, 412–418.

Portegijs E, Kallinen M, Rantanen T, Heinonen A, Sihvonen S, Alen M, Kiviranta I, Sipilä S. 2008. Effects of resistance training on lower-extremity impairments in older people with hip fracture. Arch Phys Med Rehabil 89(9), 1667-1674.

Rosqvist E, Aukee P, Kallinen M, Rantanen T. 2008. Feasibility and acceptability of the pelvic floor muscle and bladder training program. Int J Urol Nurs 2(3), 113–118.

Kirjat

Leinonen R, Havas E. (toim.) 2008. Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III – Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, Jyväskylä.

Julkaisut kokoomateoksissa

Kallinen M. 2008. Liikunta ja kestävyys. Teoksessa: R. Leinonen, E. Havas (toim.) Liikunnan yhteiskunnallinen perustelu III – Fyysinen aktiivisuus iäkkäiden henkilöiden hyvinvoinnin edistäjänä, s. 104–110. Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 212, Jyväskylä.

Kallinen M. Kestävyys. 2008. Teoksessa: E. Heikkinen, T. Rantanen (toim). Gerontologia, 2. uudistettu painos: ss. 120-128. Duodecim, Helsinki.

Leinonen R. 2008. Terveyden kokeminen. Teoksessa: E. Heikkinen & T. Rantanen (toim). Gerontologia, 2. uudistettu painos, s. 223–230. Duodecim, Helsinki.

Muut julkaisut

Leinonen R, Kallinen M. 2008. GeroCenter focuses on promotion of well-being in older people – A new research and development center in Central Finland. GeroNord, 17(2), 7. http://www.ngf-geronord.se/content/1/c6/10/51/43/GeroNordnr2-08.pdf

Tutkija Raija Leinonen: Iäkkäillä ihmisillä entistä enemmän innostusta ohjattuihin liikuntaharrastuksiin. Liikunnan ja Urheilun Maailma 17/2008. http://www.slu.fi/lum/numero_17_2008/(julkaistu 4.12.2008)