Hyvinvointia maatilalta

Hyvinvointia maatilalta – ikääntyvien päivätoimintamallin kehittäminen ja testaaminen Keski-Suomessa

Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter toteuttaa ELY -keskuksen rahoittaman hankkeen, jossa kehitetään maatiloilla toteutettavaa ikääntyvien päivätoimintamallia. Hankkeen tavoitteena on uuden toimintamallin kehittäminen ja sen testaaminen keskisuomalaisilla maatiloilla.

Maatilalla toteutuvan päivätoiminnan avulla pyritään edistämään iäkkäiden hyvinvointia ja kotona asumista. Merkittävää on myös se, että suomalaisille maatiloille tarkoitetutun päivätoimintamallin kehittäminen tuo maaseudulle elinvoimaisuutta ja uusia toimintamuotoja.

Hankkeen lopputuotoksena uudesta päivätoimintamallista ja sen tuomista uusista mahdollisuuksista kootaan yleishyödyllinen opas. Opas toimii työvälineenä toiminnasta kiinnostuneille maatalousyrittäjille sekä ikääntyneiden henkilöiden palveluja suunnitteleville ja hallinnoiville tahoille. Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2016-31.5.2018.

Ikääntyvien hyvinvointia tukeva maatilapäivätoiminta -opas: https://hyvinvointiamaatilalta.files.wordpress.com/2018/03/ikaantyvien_hyvinvointia_tukeva_maatilapaivatoiminta.pdf

Hankkeen oma blogi.

Hanke myös Facebookissa @hyvinvointiamaatilalta
sekä Twitterissä @hyvi_maatila

Lisätietoja hankkeesta antaa:

Salla Partala
toimintaterapeutti/projektityöntekijä
puh. 044 79 11 026
salla.partala(at)gerocenter.fi

Laura Kymäläinen
toimintaterapeutti/projektityöntekijä
puh. 044 79 93 986
laura.kymalainen(at)gerocenter.fi

 

lippu-ja-lause-suomi-pieni          maaseutu2020-oranssi-pieni