Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)

Tutkimus ja kehittämiskeskus GeroCenter on mukana valtioneuvoston kanslian rahoittamassa Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus -hankkeessa ASUVA (6/2016 – 2/2017). Hanke kartoittaa yhteisöllisyyttä painottavia kotimaisia ja kansainvälisiä asumisen ja asuinalueiden kehittämisen ratkaisuja.

Tehtävinä on mm. kartoittaa:

  • yhteisöllisyyttä edistäviä malleja
  • yhteisöllisyyden yhteyksiä asukkaiden koettuun hyvinvointiin ja osallistumismahdollisuuksiin yhteisössä
  • vastaavatko mallit asukkaiden avun ja palveluiden tarpeeseen.

Hankkeessa kootaan tietoa hyvistä asumisen malleista viranomaisten, päätöksentekijöiden, kansalaisten sekä asumisen ja palveluiden parissa työskentelevien käyttöön.

Tutkimus- ja selvityshanketta johtaa Tampereen yliopiston Terveystieteiden yksikkö ja muut konsortiokumppanit ovat tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti sekä Jyväskylän yliopiston Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos.

Hankkeen nettisivut löytyvät osoitteesta: http://www.communityforallages.fi/

 

Lisätietoja:

Outi Jolanki, Tampereen yliopisto
outi.jolanki(at)uta.fi, +358 40 190 1660

Outi Teittinen
outi.teittinen(at)gerocenter.fi, +358 400 389 682