Vapaaehtoistoiminnasta vastaaville

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia erilaisissa yhteisöissä/työyhteisöissä vapaaehtoistoiminnan ohjaajina ja vastuuhenkilöinä. Koulutuksessa käydään läpi mm. vapaaehtoistoiminnan periaatteita, toteuttamisen muotoja sekä vapaaehtoistyöntekijöiden ja ammattilaisten välistä yhteistyötä.

Vapaaehtoistoiminnan koulutuksessa käsiteltävät teemat:

  • Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet erilaisissa yhteisöissä
  • Laadukas vapaaehtoistoiminta
  • Vapaaehtoistoimijoiden tukeminen ja toimiva vuorovaikutus
  • Vapaaehtoistoiminnan suunnittelu ja muutoksen läpivieminen yhteisössä
  • Vapaaehtoistoiminnan vakiinnuttaminen, kehittäminen ja arviointi

Koulutus koostuu sekä kouluttajien luentotyyppisestä materiaalista että keskustelusta ja työpajatyyppisestä toiminnasta. Koulutus on mahdollista räätälöidä työyhteisöjen tarpeita vastaavaksi ja toteuttaa 3–5 päivän pituisena.