Ikääntyvien parissa toimiville vapaaehtoistyöntekijöille

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia toimia vapaaehtoistyöntekijöinä erilaisissa vapaaehtoistoiminnan muodoissa henkilökohtaisena ystävänä toimimisesta vertaisryhmän vetämiseen. Koulutuksessa käydään läpi mm. vapaaehtoistoiminnan periaatteita, toteuttamisen muotoja sekä vapaaehtoistyöntekijöiden ja ammattilaisten välistä yhteistyötä. Kurssilla keskitytään vahvistamaan ihmissuhdetaitoja. Harjoiteltavien vuorovaikutustaitojen avulla voidaan kehittää omia puhumisen ja kuuntelemisen taitoja ja parantaa yhteistyön edellytyksiä.

Työskentely koostuu teoriaopetuksesta sekä käytännön harjoituksista. Kurssin 12 h opetus toteutetaan 3 x 4 h kokonaisuutena.