GeroCenter

  • tuottaa ja tuotteistaa hyvän toiminnan malleja toimintakyvyn heikkenemisen ja sairauksien ehkäisyyn, työkyvyn ylläpitämiseen, kuntoutukseen sekä hoito- ja hoivatyöhön
  • kehittää ja tuotteistaa toimintakyvyn monialaisia arviointi- ja mittaus- menetelmiä sekä tuottaa niitä ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden sekä palveluorganisaatioiden käyttöön
  • kehittää ja arvioi hyvinvointiteknologisia apuvälineitä
  • laatii suosituksia ja ohjelmia ikääntyvien ja iäkkäiden henkilöiden yksilöllisen ja osallistuvan elämäntavan ja elämänlaadun edistämiseksi
  • toteuttaa säätiön tarkoitusta palvelevaa koulutusta ja konsultointia
  • tekee yhteistyötä alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten tutkimus- ja kehittämisyksiköiden sekä palveluorganisaatioiden kanssa